Denne side er en s√łgbar[1] ordbog, der indeholder termer og beskrivelser, som stammer fra grunddatamodellerne udviklet i arbejdet med grunddata. Datamodellerne for grunddata er modelleret i henhold til Modelregler for grunddata.

Model[2] Navn i model[3] Type[4] Foretrukken term[5] Definition[6] Kommentar[7] Eksempel[8] Accepterede termer[9] Info[10] Frarådede termer Translitereret navn i model

Model

Navn i model

Type

Foretrukken term

Definition

Kommentar

Eksempel

Accepterede termer

Info

Frarådede termer

Translitereret navn i model

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

52.20.05

ev

52.20.05

FORM n√łgle der h√łre til Matrikel og ejendomsdannelse

§

52.20.05

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

adresseManueltAngivet

at

adresse manuelt angivet

markering når der er valgt en anden adresse end den der automatisk er beregnet

§

adresseManueltAngivet

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

adresseændring

ev

adresseændring

adressen er bortfaldet i DAR og relationen til DAR er genberegnet

§

adresseaendring

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

automatiskBeregnet

ev

automatisk beregnet

er beregnet automatisk pba. tilgængelige adresser i DAR og en fastlagt logik

§

automatiskBeregnet

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

betegnelse

at

betegnelse

tekst der beskriver ejendommens beliggenhed i tilfælde hvor der ikke er en adresse at vælge ved udstilling af beliggenhedsadressen

automatisk genereret pba. Informationer i DAGI eksempelvis postnummer, postdistrikt

§

betegnelse

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

Ejendomsbeliggenhed

kl

Ejendomsbeliggenhed

beskriver den Adresse, som anvendes til dannelse af en Bestemt fast ejendoms Beliggenhedsadresse samt den Kommune, der er administrativt ansvarlig for den Bestemte faste ejendom

§

Ejendomsbeliggenhed

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

EjendomsbeliggenhedForretningshændelsesVærdi

en

EjendomsbeliggenhedForretningsområde

udfaldsrum for forretningshændelser i ejendomsbeliggenhed

§

EjendomsbeliggenhedForretningshaendelsesVaerdi

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

EjendomsbeliggenhedForretningsområde

en

EjendomsbeliggenhedForretningsområde

udfaldsrum for forretningsområder for ejendomsbeliggenhed

§

EjendomsbeliggenhedForretningsomraade

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

EjendomsbeliggenhedForretningsprocesVærdi

en

EjendomsbeliggenhedForretningsprocesVærdi

udfaldsrum for forretningsprocesser i ejendomsbeliggenhed

§

EjendomsbeliggenhedForretningsprocesVaerdi

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

EjendomsbeliggenhedStatusVærdi

en

EjendomsbeliggenhedStatusVærdi

udfaldsrum for status i ejendomsbeliggenhed

§

EjendomsbeliggenhedStatusVaerdi

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

ejendomsforandring

ev

ejendomsforandring

ejendomsforandring har medf√łrt genberegning af relation til DAR

§

ejendomsforandring

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

ejerhenvendelse

ev

ejerhenvendelse

ejer har henvendt sig kommunen der har indsendt en sag til GST

§

ejerhenvendelse

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

ESDHReferenceAdresse

at

ESDH referenceadresse

journalnummer i kommunens ESDH i de tilfælde hvor der er valgt en anden adresse end den automatisk beregnede

§

ESDHReferenceAdresse

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

ESDHReferenceKommune

at

ESDH referencekommune

journalnummer i kommunens ESDH i de tilfælde hvor der er valgt en anden kommune end den automatisk beregnede

§

ESDHReferenceKommune

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

forretningshændelse

at

forretningshændelse

den begivenhed i virkeligheden som udl√łste √¶ndringen i data

§

forretningshaendelse

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

forretningsområde

at

forretningsområde

den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data

§

forretningsomraade

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

forretningsproces

at

forretningsproces

den manuelle eller IT-underst√łttede proces hvori forretningsomr√•det h√•ndterer h√¶ndelsen

§

forretningsproces

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

gældende

ev

gældende

ejendomsbeliggenheden er gældende

§

gaeldende

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

historisk

ev

historisk

ejendomsbeliggenheden er historisk

§

historisk

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

id

at

id

persistent unik n√łgle

globalt unikt ID som ikke ændres i objektets levetid

§

id

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

kommuneManueltAngivet

at

kommune manuelt angivet

markering når der er valgt en anden kommune end den der automatisk er beregnet

§

kommuneManueltAngivet

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

konverteretFraESR

ev

konverteret fra ESR

data er konverteret fra det kommunale Ejendoms Stam Register (ESR)

§

konverteretFraESR

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

manueltOpdateret

ev

manuelt opdateret

en anden adresse manuelt valgt

§

manueltOpdateret

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

registreringFra

at

registrering fra

tidspunktet hvor registreringen er foretaget

§

registreringFra

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

registreringsakt√łr

at

registreringsakt√łr

den akt√łr der har foretaget registreringen

§

registreringsaktoer

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

registreringTil

at

registrering til

tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på objektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste

§

registreringTil

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

status

at

status

angivelse af hvor et forvaltningsobjekt er i sin livscyklus

§

status

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

virkningFra

at

virkning fra

tidspunktet hvorfra objektet har virkning

§

virkningFra

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

virkningsakt√łr

at

virkningsakt√łr

den akt√łr der har afstedkommet objektets virkning

§

virkningsaktoer

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

virkningTil

at

virkning til

tidspunktet hvor objektets virkning oph√łrer

§

virkningTil

Matrikel v2.0.0

1: Tilskud til oprydning

ev

1: Tilskud til oprydning

der er ydet tilskud til oprydning

§

1: Tilskud til oprydning

Matrikel v2.0.0

2: Tilskud til gentilplantning

ev

2: Tilskud til gentilplantning

der er ydet tilskud til tilplantning

§

2: Tilskud til gentilplantning

Matrikel v2.0.0

52.20.05

ev

52.20.05

fORM n√łgle der h√łrer til Matrikel og ejendomsdannelse

§

52.20.05

Matrikel v2.0.0

Accepteret af Tinglysningsretten

ev

Accepteret af Tinglysningsretten

tinglysningsretten har accepteret, og sagen afventer endelig registrering i Matriklen

§

Accepteret af Tinglysningsretten

Matrikel v2.0.0

administrativGrænseKode

at

administrativ grænseKode

angivelse af hvilke administrative inddelinger, der er sammenfaldende med skellet

§

administrativGraenseKode

Matrikel v2.0.0

Afledt ændring

ev

Afledt ændring

angiver at ændringen er afledt af en ændring på et relateret objekt

§

Afledt aendring

Matrikel v2.0.0

Aflyst

ev

Aflyst

sagen er aflyst af indberetter efter den blev indsendt til matrikelmyndigheden

§

Aflyst

Matrikel v2.0.0

Afsluttet

ev

Afsluttet

sagen er afsluttet

§

Afsluttet

Matrikel v2.0.0

Afventer anden sag

ev

Afventer anden sag

sagen er godkendt af matrikelmyndigheden, men afventer anden sag

§

Afventer anden sag

Matrikel v2.0.0

Afventer indsendelse til registrering

ev

Afventer indsendelse til registrering

sagen er hos indberetter og afventer indsendelse til registrering

§

Afventer indsendelse til registrering

Matrikel v2.0.0

Afventer svar fra kommunen

ev

Afventer svar fra kommunen

sagen afventer svar fra kommunen

§

Afventer svar fra kommunen

Matrikel v2.0.0

Afventer Tinglysningsretten

ev

Afventer Tinglysningsretten

sagen afventer en handling fra Tinglysningsretten

§

Afventer Tinglysningsretten

Matrikel v2.0.0

Afvist af Tinglysningsretten

ev

Afvist af Tinglysningsretten

sagen er hos indberetter, da Tinglysningsretten har afvist sagen og evt. bedt om supplerende oplysninger. Sagsområdet er ikke længere låst for andre sager

§

Afvist af Tinglysningsretten

Matrikel v2.0.0

Almindeligt

ev

Almindeligt

skel af typen ‚ÄĚSkel i √łvrigt‚ÄĚ

§

Almindeligt

Matrikel v2.0.0

Anden opdatering

ev

Anden opdatering

angiver at der er tale om anden form for opdatering

§

Anden opdatering

Matrikel v2.0.0

Anden sagskategori

ev

Anden sagskategori

sag af intern karakter

§

Anden sagskategori

Matrikel v2.0.0

Anden ændring

ev

Anden ændring

√¶ndring der falder udenfor udfaldsrummet i √łvrigt, typisk af mere teknisk karakter

§

Anden aendring

Matrikel v2.0.0

Annulleret

ev

Annulleret

sagen er annulleret af indberetter f√łr den blev indsendt til matrikelmyndigheden

§

Annulleret

Matrikel v2.0.0

arbejderbolig

at

arbejderbolig

angiver om den samlede faste ejendom er en arbejderbolig

§

arbejderbolig

Matrikel v2.0.0

Arbejderbolig

ev

Arbejderbolig

sag vedr. notering om arbejderbolig

§

Arbejderbolig

Matrikel v2.0.0

areal

at

areal

arealet for den registrerede fredskov på jordstykket

angivet i m2

§

areal

Matrikel v2.0.0

areal

at

areal

angiver st√łrrelsen af klitfredning p√• et jordstykke hvorp√• der er registreret klitfredning

angivet i m2. Store klitomr√•der langs den jyske vestkyst mod Skagerrak og Vesterhavet er klitfredede. De klitfredede arealer danner et n√¶sten sammenh√¶ngende b√¶lte og str√¶kker sig fra Skagen til Bl√•vandshuk og Skallingen, og derfra langs vestsiden af Fan√ł, Mand√ł og R√łm√ł. Gr√¶nserne for de fredede arealer er afm√¶rkede p√• stedet, og desuden er klitfredningen tinglyst

§

areal

Matrikel v2.0.0

areal

at

areal

arealet på jordstykket som er omfattet af strandbeskyttelse

angivet i m2

§

areal

Matrikel v2.0.0

Areal beregnet efter konstruktion i st√łrre m√•lforhold - s

ev

Areal beregnet efter konstruktion i st√łrre m√•lforhold - s

angiver at arealet er beregnet efter st√łrre m√•lestoksforhold end det analoge matrikelkort

§

Areal beregnet efter konstruktion i stoerre maalforhold - s

Matrikel v2.0.0

Areal beregnet efter kortet - k

ev

Areal beregnet efter kortet - k

angiver at arealet er beregnet på grundlag af kort

§

Areal beregnet efter kortet - k

Matrikel v2.0.0

Areal beregnet efter opmåling - o

ev

Areal beregnet efter opmåling - o

angiver at arealet er beregnet efter opm√•ling af landinspekt√łr

§

Areal beregnet efter opmaaling - o

Matrikel v2.0.0

arealberegningsmetode

at

arealberegningsmetode

angivelse af beregningsmetoden for arealet på det pågældende jordstykke

§

arealberegningsmetode

Matrikel v2.0.0

Arealberegningsmetode

en

Arealberegningsmetode

liste med typer af arealberegningsmetoder for jordstykkers registrerede areal

Arealberegningsmetode

Matrikel v2.0.0

arealbetegnelse

at

arealbetegnelse

tekstlig beskrivelse af arealets art eller type

anvendes til konverterede data, mens det for nyere data er erstattet af Arealtype

§

arealbetegnelse

Matrikel v2.0.0

arealtype

at

arealtype

den registrerede type for arealet

arealtypen er ofte, men ikke n√łdvendigvis i overensstemmelse med den faktiske anvendelse

§

arealtype

Matrikel v2.0.0

Arealtype

en

Arealtype

liste med typer af arealanvendelser på jordstykket

en form for notering med angivelse af jordstykkets anvendelse

Arealtype

Matrikel v2.0.0

Arealændring på ejerlejlighed

ev

Arealændring på ejerlejlighed

registreret areal på ejerlejlighed ændret

§

Arealaendring paa ejerlejlighed

Matrikel v2.0.0

Arealændring på jordstykke

ev

Arealændring på jordstykke

registreret areal ændret på jordstykkeniveau

§

Arealaendring paa jordstykke

Matrikel v2.0.0

BestemtFastEjendom

kl

Bestemt fast ejendom

registrering af fast ejendom

begrebet "bestemt fast ejendom" stammer oprindeligt fra Tinglysningsloven, men det bemærkes, at i Matriklen registreres også ejendomme, hvor der ikke er eller vil blive tinglyst rettigheder på. Bestemt fast ejendom underopdeles i ejendomstyperne: Samlet fast ejendom, Bygning på fremmed grund (BPFG), Ejerlejlighed - herunder ejerlejlighed i BPFG.

BestemtFastEjendom

Matrikel v2.0.0

betalingsdato

at

betalingsdato

tidspunkt hvor udbetaling af stormfaldstilskud er startet

§

betalingsdato

Matrikel v2.0.0

betegnelse

at

betegnelse

betegnelse for sagsoperationen

§

betegnelse

Matrikel v2.0.0

BFEnummer

at

BFEnummer

unikt fortl√łbende identifikation tildelt den specifikke bestemte fast ejendom

§

BFEnummer

Matrikel v2.0.0

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' bortfaldet

ev

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' bortfaldet

bPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' bortfaldet

§

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfaestet' bortfaldet

Matrikel v2.0.0

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' tilkommet

ev

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' tilkommet

bPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' tilkommet

§

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfaestet' tilkommet

Matrikel v2.0.0

BPFG med oprindelse 'Matriklen - stedfæstet' bortfaldet

ev

BPFG med oprindelse 'Matriklen - stedfæstet' bortfaldet

bPFG med oprindelse 'Matriklen - stedfæstet' bortfaldet

§

BPFG med oprindelse 'Matriklen - stedfaestet' bortfaldet

Matrikel v2.0.0

brugsretsareal

at

brugsretsareal

et areal, der er stiftet en brugsret over for h√łjest 30 √•r, s√•fremt arealet udg√łr en del af en samlet fast ejendom, eller for h√łjest 10 √•r, s√•fremt arealet udg√łr en del af en umatrikuleret ejendom

§

brugsretsareal

Matrikel v2.0.0

Byens gade

ev

Byens gade

angiver at arealtypen er byens gade

§

Byens gade

Matrikel v2.0.0

Bygning på fremmed grund fra kommune

ev

Bygning på fremmed grund fra kommune

sag vedr. ny eller forandret bygning p√• fremmed grund ‚Äď indberettet af kommune

§

Bygning paa fremmed grund fra kommune

Matrikel v2.0.0

Bygning p√• fremmed grund fra landinspekt√łr

ev

Bygning p√• fremmed grund fra landinspekt√łr

sag vedr. ny eller forandret bygning p√• fremmed grund ‚Äď indberettet af landinspekt√łr

§

Bygning paa fremmed grund fra landinspektoer

Matrikel v2.0.0

Bygning på havet

ev

Bygning på havet

sag vedr√łrende bygning p√• havet, herunder bl.a. vindm√łller

§

Bygning paa havet

Matrikel v2.0.0

BygningPåFremmedGrund

kl

Bygning på fremmed grund

en bygning eller et teknisk anl√¶g, som er opf√łrt p√•, over eller under enten en samlet fast Ejendom med anden ejer end bygningen/anl√¶gget eller et ikke-registreret areal, hvor arealet har anden ejer end bygningen

en Bygning p√• fremmed grund kan v√¶re geometrisk repr√¶senteret ved enten flade eller punkt. For at kunne tinglyse rettigheder i en BPFG er det et krav, at ejendommen er 'stedf√¶stet', dvs. geografisk repr√¶senteret ved flade. En BPFG kan dog godt v√¶re stedf√¶stet, selvom der ikke er flade registreret i Matriklen, hvis dokumentationen for stedf√¶stelsen findes i Tingbogen. Se i √łvrigt enumeration for BygningP√•FremmedGrundOprindelse

BygningPaaFremmedGrund

Matrikel v2.0.0

BygningPåFremmedGrundFlade

kl

Bygning på fremmed grund flade

bygningPåFremmedGrund, som kan være geometrisk registreret med fladegeometri

BygningPaaFremmedGrundFlade

Matrikel v2.0.0

bygningPåFremmedGrundLokalId

at

bygning på fremmed grund lokalId

unik identifikation af den bygning på fremmed grund som er hovedejendom for den pågældende ejerlejlighed

denne attribut er afledt, og er tilf√łjet modellen til brug for Web Feature Services

§

bygningPaaFremmedGrundLokalId

Matrikel v2.0.0

BygningPåFremmedGrundOprindelse

en

Bygning på fremmed grund oprindelse

liste med typer af oprindelse for bygning på fremmed grund

BygningPaaFremmedGrundOprindelse

Matrikel v2.0.0

BygningPåFremmedGrundPunkt

kl

Bygning på fremmed grund punkt

bygningPåFremmedGrund geometrisk registreret med punktgeometri

BygningPaaFremmedGrundPunkt

Matrikel v2.0.0

Byvej

ev

Byvej

angiver om vejtypen er byvej

§

Byvej

Matrikel v2.0.0

Centroide

kl

Centroide

repræsentativ punktgeometri for jordstykket, som er placeret inden i jordstykkets lodflade

punktet anvendes i Matriklen til dannelse af lodflader. Derudover anvendes centroiden som identifikation af jordstykket, hvis man som anvender ikke har lodfladen til rådighed, hvilket typisk er tilfældet ved CAD arbejde

Centroide

Matrikel v2.0.0

delnummer

at

delnummer

midlertidigt nummer tildelt jordstykket inden det får tildelt det endelige matrikelnummer

indtil jordstykket har fået matrikelnummer (ved matrikelmyndighedens godkendelse af sagen), benævnes jordstykket ud fra dets delnummer.

§

delnummer

Matrikel v2.0.0

Delvis

ev

Delvis

angiver at omfanget af registreringen på jordstykket er delvis

§

Delvis

Matrikel v2.0.0

Dige eller dæmning

ev

Dige eller dæmning

angiver at arealtypen er dige eller dæmning

§

Dige eller daemning

Matrikel v2.0.0

Digitaliseret punkt eller labil grænse - 3

ev

Digitaliseret punkt eller labil grænse - 3

angiver at der er tale om et digitaliseret punkt eller et punkt i en labil grænse

§

Digitaliseret punkt eller labil graense - 3

Matrikel v2.0.0

Ejerlav

kl

Ejerlav

underinddeling af sogne i matrikulære distrikter

Ejerlav

Matrikel v2.0.0

Ejerlav

ev

Ejerlav

skelgrænse imellem 2 ejerlav

§

Ejerlav

Matrikel v2.0.0

ejerlavskode

at

ejerlavskode

unik identifikation af det specifikke ejerlav

§

ejerlavskode

Matrikel v2.0.0

ejerlavsnavn

at

ejerlavsnavn

navnet på ejerlavet - normalt angivet ved ejerlav, sogn

enkelte ejerlavsnavne har dubletter, eksempelvis findes ejerlavsnavnet H√łrby By, H√łrby i b√•de Mariagerfjord Kommune og Holb√¶k Kommune

§

ejerlavsnavn

Matrikel v2.0.0

Ejerlejlighed

kl

Ejerlejlighed

lejlighed i en beboelsesejendom hvor hver enkelt lejlighed ejes særskilt og betragtes som selvstændig fast ejendom, mens de fælles dele og faciliteter ejes i fællesskab af en ejerforening

hver Ejerlejlighed har en selvstændig identitet, således at der kan tinglyses rettigheder på hver enkelt Ejerlejlighed. En Ejerlejlighed er del af en hovedejendom, som enten er en Samlet fast ejendom eller en Bygning på fremmed grund. Ejeren af en Ejerlejlighed ejer selve lejligheden, mens hovedejendommen med jordstykke, trapper m.v. normalt ejes af alle ejerlejlighedsejere i fælles sameje, efter ejerlejlighedernes fordelingstal

Ejerlejlighed

Matrikel v2.0.0

Ejerlejlighed bortfaldet

ev

Ejerlejlighed bortfaldet

ejerlejlighed afregistreret

§

Ejerlejlighed bortfaldet

Matrikel v2.0.0

Ejerlejlighed tilkommet

ev

Ejerlejlighed tilkommet

ejerlejlighed registreret

§

Ejerlejlighed tilkommet

Matrikel v2.0.0

ejerlejlighedskort

at

ejerlejlighedskort

sagsbilag hvorpå geometrien for ejerlejligheden og eventuelle ejerlejlighedslodder er illustreret

for nye ejerlejligheder der registreres i Matriklen skal der altid v√¶re et ejerlejlighedskort. Men for de ejerlejligheder som overf√łres fra ESR/Tingbog vil der ikke v√¶re ejerlejlighedskort.

§

ejerlejlighedskort

Matrikel v2.0.0

Ejerlejlighedslod

kl

Ejerlejlighedslod

en ejerlejlighed kan bestå af flere arealer, som er fysisk adskilt fra hinanden. Disse arealer kaldes ejerlejlighedslodder

information vedr. ejerlejlighedslodder registreres i dag ikke i Tingbogen. Dvs. ved idrifts√¶ttelsestidspunktet af Matriklens Udvidelse vil der ikke findes ejerlejlighedslodder p√• eksisterende ejerlejligheder. Nye ejerlejligheder, der kommer ind efter idrifts√¶ttelse, vil best√• af √©n eller flere ejerlejlighedslodder. Form√•let med at registrere ejerlejlighedslodder er prim√¶rt at give mulighed for at landinspekt√łrer kan genbruge data i sager, hvor der sker forandring af <i>ejerlejligheder</i>

Ejerlejlighedslod

Matrikel v2.0.0

ejerlejlighedsnummer

at

ejerlejlighedsnummer

identifikation af den enkelte ejerlejlighed der ligger i en hovedejendom

§

ejerlejlighedsnummer

Matrikel v2.0.0

Ejerlejlighedssag

ev

Ejerlejlighedssag

sag vedr. forandring eller oprettelse af ejerlejligheder

§

Ejerlejlighedssag

Matrikel v2.0.0

Eksklusiv

ev

Eksklusiv

vandareal på jordstykket er ikke inkluderet i det registrerede areal for jordstykket

§

Eksklusiv

Matrikel v2.0.0

Ekspropriation

ev

Ekspropriation

sag som er resultat af kendelsen for en ekspropriation

§

Ekspropriation

Matrikel v2.0.0

erFælleslod

at

erFælleslod

angiver, at typen af samlet fast ejendom er fælleslod

juridisk set er fælleslod ikke at betragte som en samlet fast ejendom eller bestemt fast ejendom. En fælleslod er en del af andre samlede faste ejendomme

§

erFaelleslod

Matrikel v2.0.0

ESR

ev

ESR

angiver at de registrerede oplysninger i Matriklen kommer fra ESR

§

ESR

Matrikel v2.0.0

etagebetegnelse

at

etagebetegnelse

angivelse af hvilken etage ejerlejlighedslodden er beliggende på.

0 = Stue, 1=1. sal, 2=2. sal osv. -1, -2, -3 osv. kan angives for etager under terræn

§

etagebetegnelse

Matrikel v2.0.0

faelleslod

at

faelleslod

angiver om jordstykket er et fælleslod og dermed indgår i flere faste ejendomme

kan være noteret som ja eller nej, tager udgangspunkt i udstykningsloven

§

faelleslod

Matrikel v2.0.0

Familiebrug

ev

Familiebrug

jf. bekendtg√łrelse om landbrugsejendommes notering som familieejendomme

§

Familiebrug

Matrikel v2.0.0

Fikspunkt - 0

ev

Fikspunkt - 0

angiver at skelkredsen er et fikspunkt

§

Fikspunkt - 0

Matrikel v2.0.0

fordelingstalNævner

at

fordelingstal nævner

udg√łr sammen med fordelingstalT√¶ller ejerlejlighedens andel af ejendomsretten af den hovedejendom som ejerlejligheden indg√•r i

§

fordelingstalNaevner

Matrikel v2.0.0

fordelingstalTæller

at

fordelingstalTæller

udg√łr sammen med fordelingstalN√¶vner ejerlejlighedens andel af ejendomsretten af den hovedejendom som ejerlejligheden indg√•r i

§

fordelingstalTaeller

Matrikel v2.0.0

Forel√łbig

ev

Forel√łbig

angiver at versionen af objektet er forel√łbigt

§

Foreloebig

Matrikel v2.0.0

Forel√łbig afvist af Tinglysningsretten

ev

Forel√łbig afvist af Tinglysningsretten

sagen er hos indberetter, da Tinglysningsretten har afvist sagen og evt. bedt om supplerende oplysninger. Sagsområdet er låst for andre sager

§

Foreloebig afvist af Tinglysningsretten

Matrikel v2.0.0

Forel√łbige sagsdata udstillet

ev

Forel√łbige sagsdata udstillet

sagen er hos indberetter, som har angivet sagens forel√łbige forandringer

§

Foreloebige sagsdata udstillet

Matrikel v2.0.0

forl√łb

at

forl√łb

hvordan linjerne skal håndteres i forbindelse med ændringer i det aktuelle skelbillede

§

forloeb

Matrikel v2.0.0

Forl√łb

en

Forl√łb

liste med typer af forl√łb for en temalinje

Forloeb

Matrikel v2.0.0

forretningshændelse

at

forretningshændelse

den prim√¶re begivenhed i virkeligheden som udl√łste √¶ndringen i data

§

forretningshaendelse

Matrikel v2.0.0

forretningshændelse

at

forretningshændelse

den begivenhed i virkeligheden som udl√łste √¶ndringen i data

§

forretningshaendelse

Matrikel v2.0.0

forretningsområde

at

forretningsområde

den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data

§

forretningsomraade

Matrikel v2.0.0

forretningsproces

at

forretningsproces

den manuelle eller IT-underst√łttede proces hvori forretningsomr√•det h√•ndterer h√¶ndelsen

§

forretningsproces

Matrikel v2.0.0

fredskov

at

fredskov

registrering af om der er fredskovspligt, på et jordstykke der er skov

§

fredskov

Matrikel v2.0.0

Fredskov

da

Fredskov

registrering af fredskovspligt

Fredskov

Matrikel v2.0.0

Fredskov

ev

Fredskov

sag vedr. registrering af fredskov

§

Fredskov

Matrikel v2.0.0

Fredskov

ev

Fredskov

fredskovsgrænse

§

Fredskov

Matrikel v2.0.0

Fælles drift

ev

Fælles drift

angiver at arealtypen er fælles drift

§

Faelles drift

Matrikel v2.0.0

Fælles grusgrav

ev

Fælles grusgrav

angiver at arealtypen er fælles grusgrav

§

Faelles grusgrav

Matrikel v2.0.0

Fælles vanding

ev

Fælles vanding

angiver at arealtypen er fælles vanding

§

Faelles vanding

Matrikel v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

geometritype Punkt

§

geometri

Matrikel v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

geometritype Polygon

§

geometri

Matrikel v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

geometritype Linestring

§

geometri

Matrikel v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

geometritype Multipolygon

§

geometri

Matrikel v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

geometritype Polygon. Udarbejdes af landinspekt√łren som en del af udarbejdelsen af ejerlejlighedskort. Er kun registreret for nye ejerlejligheder registreret efter 25-02-2019

§

geometri

Matrikel v2.0.0

Grænsekode

en

Grænsekode

udfaldsrum for grænsekoder for matrikelskel

Graensekode

Matrikel v2.0.0

Gældende

ev

Gældende

angiver at versionen af objektet er gældende

§

Gaeldende

Matrikel v2.0.0

Hel

ev

Hel

angiver at omfanget af registreringen på jordstykket er hel

§

Hel

Matrikel v2.0.0

Historisk

ev

Historisk

angiver at versionen af objektet er historisk

§

Historisk

Matrikel v2.0.0

Hjemsendt til indberetter

ev

Hjemsendt til indberetter

sagen er hjemsendt til indberetteren pga. fejl fundet ved matrikelmyndighedens revision

§

Hjemsendt til indberetter

Matrikel v2.0.0

Hos matrikelmyndigheden

ev

Hos matrikelmyndigheden

sagen er hos matrikelmyndigheden, men revision er endnu ikke påbegyndt

§

Hos matrikelmyndigheden

Matrikel v2.0.0

Hos matrikelmyndigheden - under revision

ev

Hos matrikelmyndigheden ‚Äď under revision

sagen er under behandling i matrikelmyndigheden

§

Hos matrikelmyndigheden - under revision

Matrikel v2.0.0

hovedejendomOpdeltIEjerlejligheder

at

hovedejendom opdelt i ejerlejligheder

angiver, om den pågældende samlede faste ejendom er registreret som hovedejendom og opdelt i ejerlejligheder

§

hovedejendomOpdeltIEjerlejligheder

Matrikel v2.0.0

iBygningPåFremmedGrund

at

i bygning på fremmed grund

angiver, om ejerlejligheden er beliggende i en bygning på fremmed grund

§

iBygningPaaFremmedGrund

Matrikel v2.0.0

id

at

id

det unikke administrative områdes unikke identifikation

§

id

Matrikel v2.0.0

id

at

id

unik identifikation af objektet

§

id

Matrikel v2.0.0

id

at

id

unik fortl√łbende nummer, der identificerer en sag.

tildeles ved sagens f√łdsel

§

id

Matrikel v2.0.0

Ikke beskikkelseskrævende ændringssag

ev

Ikke beskikkelseskrævende ændringssag

sag der kan indsendes til matrikelmyndigheden af andre end en beskikket landinspekt√łr

§

Ikke beskikkelseskraevende aendringssag

Matrikel v2.0.0

Ikke gennemf√łrt

ev

Ikke gennemf√łrt

angiver at versionen af objektet er historisk

§

Ikke gennemfoert

Matrikel v2.0.0

Indlagt med koordinaterne fra en skelmåling - MI

ev

Indlagt med koordinaterne fra en skelmåling - MI

beskriver at data er indlagt med koordinaterne fra en skelmåling

§

Indlagt med koordinaterne fra en skelmaaling - MI

Matrikel v2.0.0

Indlagt over fikspunkter - FP

ev

Indlagt over fikspunkter - FP

angiver at indlægning er foretaget over fikspunkt

§

Indlagt over fikspunkter - FP

Matrikel v2.0.0

Indlagt over fikspunkter og/eller skelkredse - FS

ev

Indlagt over fikspunkter og/eller skelkredse - FS

angiver at indlægning er foretaget over fikspunkt og/eller skelkredse

§

Indlagt over fikspunkter og/eller skelkredse - FS

Matrikel v2.0.0

Indlagt over st√łttemateriale - ST

ev

Indlagt over st√łttemateriale - ST

angiver at indl√¶gning er foretaget ved anvendelse af st√łttemateriale

§

Indlagt over stoettemateriale - ST

Matrikel v2.0.0

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold 1:500 til 1:2000 - RS

ev

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold 1:500 til 1:2000 - RS

beskriver at data er indlagt vha. digitalisering af et ramme kort i målforhold 1:500 til 1:2000

§

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i maalforhold 1:500 til 1:2000 - RS

Matrikel v2.0.0

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold >1:2000 - RL

ev

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold >1:2000 - RL

beskriver at data er indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold >1:2000

§

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i maalforhold >1:2000 - RL

Matrikel v2.0.0

Indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion - SK

ev

Indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion - SK

beskriver at data er indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion

§

Indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion - SK

Matrikel v2.0.0

Indlagt vha. digitalisering af et √łkort - MK

ev

Indlagt vha. digitalisering af et √łkort - MK

beskriver at data er indlagt vha. et digitaliseret √łkort

§

Indlagt vha. digitalisering af et oekort - MK

Matrikel v2.0.0

Indlagt vha. et måleblad, der er digitaliseret - MD

ev

Indlagt vha. et måleblad, der er digitaliseret - MD

beskriver at data er indlagt vha. et måleblad, der er digitaliseret

§

Indlagt vha. et maaleblad, der er digitaliseret - MD

Matrikel v2.0.0

indlægningstype

at

indlægningstype

angiver den måde hvorpå det pågældende skelpunkt er indlagt i matrikelkortet

§

indlaegningstype

Matrikel v2.0.0

Indlægningstype

en

Indlægningstype

liste med indlægningstyper for skelpunkter

Indlaegningstype

Matrikel v2.0.0

Indmålt terrestrisk på anden vis - 2

ev

Indmålt terrestrisk på anden vis - 2

angiver at skelkredsen er indlagt i forhold til referencenettet

§

Indmaalt terrestrisk paa anden vis - 2

Matrikel v2.0.0

Indmålt ved hjælp af RTK GPS - 1

ev

Indmålt ved hjælp af RTK GPS - 1

angiver at skelkredsen er indlagt pba. GPS/GNSS måling

§

Indmaalt ved hjaelp af RTK GPS - 1

Matrikel v2.0.0

Ingen administrativ grænse

ev

Ingen administrativ grænse

skel indgår ikke i en administrativ grænse

§

Ingen administrativ graense

Matrikel v2.0.0

Inklusiv

ev

Inklusiv

vandareal på jordstykket er inkluderet i det registrerede areal for jordstykket

§

Inklusiv

Matrikel v2.0.0

Jernbane

ev

Jernbane

angiver at arealtypen er jernbane

§

Jernbane

Matrikel v2.0.0

Jernbane

ev

Jernbane

skel af typen ‚ÄĚSkel for jernbane‚ÄĚ

§

Jernbane

Matrikel v2.0.0

Jordfordeling

ev

Jordfordeling

sag som er resultat af kendelsen for en jordfordeling

§

Jordfordeling

Matrikel v2.0.0

jordrente

at

jordrente

registrering af om der p√• jordstykket hviler jordrenteforpligtigelse i henhold til Bekendtg√łrelse om statshusmandsbrug m.m. og jordrente

§

jordrente

Matrikel v2.0.0

Jordrente

da

Jordrente

registrering af om jordstykket har jordrentenotering

Jordrente

Matrikel v2.0.0

Jordrente

ev

Jordrente

sag vedr. registrering af jordrente

§

Jordrente

Matrikel v2.0.0

Jordstykke

kl

Jordstykke

areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel

jordstykker kan selvstændigt eller i forening danne en Samlet fast ejendom. Et jordstykke kan enten være: et matrikuleret areal eller et umatrikuleret areal i form af udskilt, offentlig vej optaget i matriklen med matrikelnummer 7000 plus vejlitra.

Jordstykke

Matrikel v2.0.0

Jordstykke(r) bortfaldet

ev

Jordstykke(r) bortfaldet

den samlede faste ejendom best√•r af f√¶rre jordstykker end f√łr

§

Jordstykke(r) bortfaldet

Matrikel v2.0.0

Jordstykke(r) tilkommet

ev

Jordstykke(r) tilkommet

den samlede faste ejendom best√•r af flere jordstykker end f√łr

§

Jordstykke(r) tilkommet

Matrikel v2.0.0

JordstykkeTemaflade

kl

Jordstykke temaflade

en flade, der er dannet ved aggregering af temalinjer

JordstykkeTemaflade

Matrikel v2.0.0

journaliseringsdato

at

journaliseringsdato

dato for den dag, hvor sagen er journaliseret af matrikelmyndigheden.

er ensbetydende med at sagen har fået matrikelmyndighedens journalnummer

§

journaliseringsdato

Matrikel v2.0.0

Kanal

ev

Kanal

angiver at arealtypen er kanal

§

Kanal

Matrikel v2.0.0

Kirke

ev

Kirke

angiver at arealtypen er kirke

§

Kirke

Matrikel v2.0.0

Kirkegård

ev

Kirkegård

angiver at arealtypen er kirkegård

§

Kirkegaard

Matrikel v2.0.0

Kirkesti

ev

Kirkesti

angiver om vejtypen er kirkesti

§

Kirkesti

Matrikel v2.0.0

klitfredning

at

klitfredning

registrering af, om der på jordstykket er klitfredning jf. naturbeskyttelsesloven

§

klitfredning

Matrikel v2.0.0

Klitfredning

da

Klitfredning

registrering af klitfredning

Klitfredning

Matrikel v2.0.0

Klitfredning

ev

Klitfredning

sag vedr. registrering af klitfredning

§

Klitfredning

Matrikel v2.0.0

Klitfredning

ev

Klitfredning

klitfredningsgrænse

§

Klitfredning

Matrikel v2.0.0

kode

at

kode

kode for sagsoperationen

§

kode

Matrikel v2.0.0

Kombinationssag - Bygning på fremmed grund

ev

Kombinationssag - Bygning på fremmed grund

sag, der indeholder forandringer af både samlet fast ejendom og bygning på fremmed grund

§

Kombinationssag - Bygning paa fremmed grund

Matrikel v2.0.0

Kombinationssag - Ejerlejlighed

ev

Kombinationssag - Ejerlejlighed

sag, der indeholder forandringer af både samlet fast ejendom og ejerlejlighed samt evt. bygning på fremmed grund

§

Kombinationssag - Ejerlejlighed

Matrikel v2.0.0

kommune

at

kommune

den kommune matrikelnummeret h√łrer til og som er blevet brugt til at stedf√¶ste sagen

§

kommune

Matrikel v2.0.0

Kommune

ev

Kommune

skelgrænse imellem 2 kommuner

§

Kommune

Matrikel v2.0.0

Kommune + ejerlav

ev

Kommune + ejerlav

skelgrænse imellem 2 kommuner og 2 ejerlav

§

Kommune + ejerlav

Matrikel v2.0.0

Kommune + sogn

ev

Kommune + sogn

skelgrænse imellem 2 kommuner og 2 sogne

§

Kommune + sogn

Matrikel v2.0.0

Kommune + sogn + ejerlav

ev

Kommune + sogn + ejerlav

skelgrænse imellem 2 kommuner, 2 sogne og 2 ejerlav

§

Kommune + sogn + ejerlav

Matrikel v2.0.0

kommunekode

at

kommunekode

den 4-cifrede CPR-kode tilh√łrende kommunen

§

kommunekode

Matrikel v2.0.0

kommunenavn

at

kommunenavn

navnet tilh√łrende kommunen

§

kommunenavn

Matrikel v2.0.0

Kvalitetsforbedring af matriklen

ev

Kvalitetsforbedring af matriklen

sag vedr. kvalitetsforbedring af matriklen

§

Kvalitetsforbedring af matriklen

Matrikel v2.0.0

Kystlinje

ev

Kystlinje

gr√¶nse af typen ‚ÄĚKystlinje‚ÄĚ

§

Kystlinje

Matrikel v2.0.0

Landbrug

ev

Landbrug

angiver, at der på ejendommen er noteret landbrugspligt

§

Landbrug

Matrikel v2.0.0

Landbrug

ev

Landbrug

sag vedr. landbrugsnotering

§

Landbrug

Matrikel v2.0.0

Landbrug uden bygning

ev

Landbrug uden bygning

angiver, at der på ejendommen er noteret landbrugspligt og at ejendommen er uden beboelsesbygninger

§

Landbrug uden bygning

Matrikel v2.0.0

landbrugsnotering

at

landbrugsnotering

angiver hvorvidt ejendommen er noteret som landbrugsejendom og derfor har landbrugspligt

§

landbrugsnotering

Matrikel v2.0.0

Landbrugsnotering

en

Landbrugsnotering

liste af typer af landbrugsnotering på samlet fast ejendom

Landbrugsnotering

Matrikel v2.0.0

Landevej

ev

Landevej

angiver om vejtypen er landevej

§

Landevej

Matrikel v2.0.0

lodAreal

at

lod areal

det registrerede areal for det pågældende ejerlejlighedslod

§

lodAreal

Matrikel v2.0.0

lodBeliggenhedstekst

at

lod beliggenhedstekst

tekst, der angiver ejerlejlighedsloddens beliggenhed i relation til hovedejendommen.

§

lodBeliggenhedstekst

Matrikel v2.0.0

Lodflade

kl

Lodflade

repræsentativ fladegeometri for jordstykket, som dannes ud fra de omkringliggende matrikelskel

bemærk at Lodflade er et MatrikulærtElement i sig selv. Dvs. Lodflade og Jordstykke kan ændres uafhængigt af hinanden

Lodflade

Matrikel v2.0.0

lodLitra

at

lod litra

bogstav, der bruges for at angive en underinddeling af en ejerlejlighed i ejerlejlighedslodder

litra, som tildeles af indberetningssystemet i alfabetisk r√¶kkef√łlge indenfor ejerlejligheden

§

lodLitra

Matrikel v2.0.0

Lukkelinje

ev

Lukkelinje

angiver at temalinjen udelukkende har til formål at lukke temafladen

en temalinje af typen lukkelinje har ikke en reference til et Jordstykke

§

Lukkelinje

Matrikel v2.0.0

majoratsskov

at

majoratsskov

registrering af, om den fredskov som er registreret på jordstykket er noteret som majoratsskov i henhold til Skovloven

§

majoratsskov

Matrikel v2.0.0

Majoratsskov

da

Majoratsskov

registrering af om fredskov som er registreret på jordstykket er noteret som majoratsskov

Majoratsskov

Matrikel v2.0.0

Majoratsskov

ev

Majoratsskov

sag vedr. registrering af majoratsskov

§

Majoratsskov

Matrikel v2.0.0

Markvej

ev

Markvej

angiver om vejtypen er markvej

§

Markvej

Matrikel v2.0.0

MatrikelAdministrativtOmråde

kl

Matrikel administrativt område

abstrakt objekt der indeholder de fælles egenskaber for de administrative objekttyper der geometrisk baseres på matrikelskel

MatrikelAdministrativtOmraade

Matrikel v2.0.0

MatrikelForretningsområde

en

Matrikel forretningsområde

udfaldsrum for FORM forretningsområder i matriklen

MatrikelForretningsomraade

Matrikel v2.0.0

MatrikelKommune

kl

Matrikel kommune

geometrisk inddeling af kommune pba. registreringer i matrikelregisteret

MatrikelKommune

Matrikel v2.0.0

matrikelmyndighedensJournalnummer

at

matrikelmyndighedensJournalnummer

det unikke sagsnummer som er tildelt af matrikelmyndigheden.

tildeles når matrikelmyndigheden modtager sagen

§

matrikelmyndighedensJournalnummer

Matrikel v2.0.0

matrikelnummer

at

matrikelnummer

entydig identifikation af et jordstykke inden for et ejerlav

omfatter ogs√• vejlitra der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra. Bem√¶rk, at matrikelnummer kun er entydig indenfor ejerlavet. En entydig landsd√¶kkende identifikation af et jordstykke kan derfor kun f√•s ved anvendelse af en kombination af matrikelnummer og ejerlav, som tilsammen kaldes en matrikelbetegnelse. Det bem√¶rkes i √łvrigt, at matrikelnummer ikke er persistent gennem et jordstykkes levetid og derfor ikke b√łr bruges som systemn√łgle. Der henvises til ID_lokalID

§

matrikelnummer

Matrikel v2.0.0

MatrikelRegion

kl

Matrikel region

geometrisk inddeling af region pba. registreringer i Matriklen

MatrikelRegion

Matrikel v2.0.0

Matrikelskel

kl

Matrikelskel

en linje eller en polylinje (cirkelbue), der ‚Äď sammen med mindst √©t andet matrikelskel - afgr√¶nser et jordstykke

et matrikelskel er typisk en linje, men hvis skellet f√łlger en cirkelbue, vil cirkelbuen blive repr√¶senteret ved en polylinje

Matrikelskel

Matrikel v2.0.0

MatrikelSogn

kl

Matrikel sogn

geometrisk inddeling af sogn pba. registreringer i matrikelregisteret

MatrikelSogn

Matrikel v2.0.0

Matriklen - ikke stedfæstet

ev

Matriklen - ikke stedfæstet

angiver at bygningen p√• fremmed grund er f√łdt i Matriklen, men at den ikke er stedf√¶stet i Matriklen

§

Matriklen - ikke stedfaestet

Matrikel v2.0.0

Matriklen - stedfæstet

ev

Matriklen - stedfæstet

angiver at bygningen p√• fremmed grund er f√łdt i Matriklen og at den er stedf√¶stet med geometri og rids

§

Matriklen - stedfaestet

Matrikel v2.0.0

Matrikulær sag

ev

Matrikulær sag

sag, der medf√łrer matrikul√¶re forandringer

§

Matrikulaer sag

Matrikel v2.0.0

MatrikulærSag

kl

Matrikulærsag

helheden af de faktorer og omstændigheder der knytter sig til en matrikulær sag

MatrikulaerSag

Matrikel v2.0.0

MatrikulærSagForretningshændelse

en

Matrikulær sag forretningshændelse

liste over de forskellige forretningshændelse for en matrikulær sag

MatrikulaerSagForretningshaendelse

Matrikel v2.0.0

MatrikulærtElement

kl

Matrikulært element

abstrakt objekt der indeholder de fælles egenskaber for de matrikulære objekttyper

matrikul√¶rt element beskriver f√¶lles egenskaber for f√łlgende forretningsobjekttyper: Bestemt fast ejendom Ejerlejlighedslod Jordstykke Lodflade Centroide Matrikelskel Skelpunkt Temalinje Anden gr√¶nse

MatrikulaertElement

Matrikel v2.0.0

MatrikulærtElementForretningshændelse

en

Matrikulært element forretningshændelse

udfaldsrum for forretningshændelser i matriklen

MatrikulaertElementForretningshaendelse

Matrikel v2.0.0

MatrikulærtElementStatus

en

Matrikulært element status

liste af typer af objektstatus for et matrikulært element

MatrikulaertElementStatus

Matrikel v2.0.0

Midtlinie

ev

Midtlinie

gr√¶nse af typen ‚ÄĚGr√¶nse i vandl√łb og s√ł‚ÄĚ

§

Midtlinie

Matrikel v2.0.0

Minirenovering

ev

Minirenovering

sag vedr. forbedring af geometrien ved en minirenovering

§

Minirenovering

Matrikel v2.0.0

Noteringsændring på ejendom

ev

Noteringsændring på ejendom

notering på den samlede faste ejendom er ændret

kan være: Arbejderbolig, Landbrugsejendom, Landbrug uden beboelse, Familieejendom

§

Noteringsaendring paa ejendom

Matrikel v2.0.0

Noteringsændring på jordstykke

ev

Noteringsændring på jordstykke

notering på jordstykkeniveau er ændret

kan være noteringer om: Ikke udskilt vej, Fredskov, Jordrente, Klitfredning, stormfald, Majoratsskov

§

Noteringsaendring paa jordstykke

Matrikel v2.0.0

Nullinje

kl

Nullinje

nullinjen i Nissum Fjord angiver grænsen for henholdsvis statens og strandejernes ejendomsret

grænsen er fastlagt af den i henhold til § 4 i lov nr. 143 af 17. juni 1929 nedsatte kommission

Nullinje

Matrikel v2.0.0

nummer

at

nummer

naturstyrelsens unikke identifikation af en majoratsskov

nummeret er oplyst af Naturstyrelsen

§

nummer

Matrikel v2.0.0

Nyoprettelse

ev

Nyoprettelse

forretningsobjektet vil opstå som nyt i Matriklen, når sagen registreres endeligt

§

Nyoprettelse

Matrikel v2.0.0

Offentlig vej

ev

Offentlig vej

angiver at arealtypen er offentlig vej

§

Offentlig vej

Matrikel v2.0.0

omfang

at

omfang

angiver hvor stor en del af jordstykket der er omfattet af registreringen

§

omfang

Matrikel v2.0.0

Omfang

en

Omfang

liste af omfang for registrering af temaer på jordstykke

Omfang

Matrikel v2.0.0

Opdatering forårsaget af BBR

ev

Opdatering forårsaget af BBR

angiver at opdateringen er forårsaget af BBR

§

Opdatering foraarsaget af BBR

Matrikel v2.0.0

Opdatering for√•rsaget af landinspekt√łr eller anden indberetter

ev

Opdatering for√•rsaget af landinspekt√łr eller anden indberetter

angiver at opdateringen er for√•rsaget af landinspekt√łr eller anden indberetter

§

Opdatering foraarsaget af landinspektoer eller anden indberetter

Matrikel v2.0.0

Opdatering forårsaget af matrikelmyndigheden

ev

Opdatering forårsaget af matrikelmyndigheden

angiver at opdateringen er forårsaget af matrikelmyndigheden

§

Opdatering foraarsaget af matrikelmyndigheden

Matrikel v2.0.0

opdeltIEjerlejligheder

at

opdelt i ejerlejligheder

angiver, om der er tale om en hovedejendom, der er opdelt i ejerlejligheder.

§

opdeltIEjerlejligheder

Matrikel v2.0.0

oph√łrsdato

at

oph√łrsdato

tidspunkt hvor udbetaling af stormfaldstilskud er oph√łrt

§

ophoersdato

Matrikel v2.0.0

oprindelse

at

oprindelse

angiver, hvor de registrerede oplysninger om bygningen på fremmed grund stammer fra og om bygningen er stedfæstet

§

oprindelse

Matrikel v2.0.0

Oprindelse for BPFG ændret til 'Matriklen - stedfæstet'

ev

Oprindelse for BPFG ændret til 'Matriklen - stedfæstet'

oprindelse for BPFG ændret til 'Matriklen - stedfæstet'

§

Oprindelse for BPFG aendret til 'Matriklen - stedfaestet'

Matrikel v2.0.0

oprindelseJournalnummer

at

oprindelseJournalnummer

identifikation af den sag, via journalnummer, som indeholder de måloplysninger der er brugt til at angive objektets placering

§

oprindelseJournalnummer

Matrikel v2.0.0

oprindelseJournalnummer

at

oprindelse journalnummer

identifikation af den sag, via journalnummer, som indeholder de måloplysninger der er brugt til at angive objektets placering

§

oprindelseJournalnummer

Matrikel v2.0.0

OptagetVej

kl

Optaget vej

registrering af vej og sti, som tjener som adgang til anden ejendom, og som ikke er udskilt med eget vejlitra eller matrikelnummer

OptagetVej

Matrikel v2.0.0

originalTemafladeID

at

original temafladeID

reference til den originale temaflade i matrikelsystemet

temaflader i udstillingsmodellen er opklippet efter jordstykkernes lodflader. Denne identifikation er n√łglen til den uklippede temaflade i matrikelsystemet

§

originalTemafladeID

Matrikel v2.0.0

Privat vej

ev

Privat vej

angiver at arealtypen er privat vej

§

Privat vej

Matrikel v2.0.0

produktionsmetode

at

produktionsmetode

angivelse af hvilken metode og baggrundsmateriale, som matrikelskellet er produceret ved hjælp af

§

produktionsmetode

Matrikel v2.0.0

produktionsmetode

at

produktionsmetode

angivelse af hvilken metode og baggrundsmateriale, som vejen er produceret ved hjælp af

benævnes også som ’Grundmateriale’

§

produktionsmetode

Matrikel v2.0.0

produktionsmetode

at

produktionsmetode

angivelse af hvilken metode og baggrundsmateriale, som skelpunktet er produceret ved hjælp af

benævnes også som ’Grundmateriale’

§

produktionsmetode

Matrikel v2.0.0

Produktionsmetode

en

Produktionsmetode

liste af produktionsmetoder for matrikelskel, skelpunkter og optaget vej

benævnes også som ’Grundmateriale’

Produktionsmetode

Matrikel v2.0.0

punktKlasse

at

punktKlasse

klassificering af punktet i forhold til målemetode mv

§

punktKlasse

Matrikel v2.0.0

PunktKlasse

en

Punktklasse

liste med typer af punktklasser for skelpunkter

PunktKlasse

Matrikel v2.0.0

påHavet

at

på havet

angiver, om bygningen på fremmed grund er en bygning placeret på havet.

§

paaHavet

Matrikel v2.0.0

påtænktHandling

at

påtænkt handling

den p√•t√¶nkte handling for objekter med status 'Forel√łbig'

§

paataenktHandling

Matrikel v2.0.0

PåtænktHandling

en

Påtænkt handling

angivelse af den handling, som forretningsobjektet bliver udsat for, når sagen registreres endeligt i Matriklen

PaataenktHandling

Matrikel v2.0.0

Region

ev

Region

skelgrænse imellem 2 regioner

§

Region

Matrikel v2.0.0

Region + kommune

ev

Region + kommune

skelgrænse imellem 2 regioner og 2 kommuner

§

Region + kommune

Matrikel v2.0.0

Region + kommune + ejerlav

ev

Region + kommune + ejerlav

skelgrænse imellem 2 regioner, 2 kommuner og 2 ejerlav

§

Region + kommune + ejerlav

Matrikel v2.0.0

Region + kommune + sogn

ev

Region + kommune + sogn

skelgrænse imellem 2 regioner, 2 kommuner og 2 sogne. og 2 ejerlav

§

Region + kommune + sogn

Matrikel v2.0.0

Region + kommune + sogn + ejerlav

ev

Region + kommune + sogn + ejerlav

skelgrænse imellem 2 regioner, 2 kommuner, 2 sogne og 2 ejerlav

§

Region + kommune + sogn + ejerlav

Matrikel v2.0.0

Regions- og kommunegrænse

ev

Regions- og kommunegrænse

sag vedr. registrering af regions- og/eller kommunegrænse

§

Regions- og kommunegraense

Matrikel v2.0.0

regionskode

at

regionskode

koden tilh√łrende regionen

§

regionskode

Matrikel v2.0.0

regionsnavn

at

regionsnavn

navnet tilh√łrende regionen

§

regionsnavn

Matrikel v2.0.0

registreretAreal

at

registreret areal

jordstykkets registrerede areal i Matriklen

det i Matriklen registrerede areal p√• Jordstykket. Det registrerede areal er ikke n√łdvendigvis identisk med det geometriske areal. Arealet er angivet som heltal i kvadratmeter

§

registreretAreal

Matrikel v2.0.0

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet

ev

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet

afregistrering af, at hovedejendom er opdelt i ejerlejligheder

§

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfaellesskab bortfaldet

Matrikel v2.0.0

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet

ev

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet

registrering af, at hovedejendom er opdelt i ejerlejligheder

§

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfaellesskab tilkommet

Matrikel v2.0.0

registreringFra

at

registrering fra

tidspunktet hvor registreringen af versionen af forretningsobjektet er foretaget

§

registreringFra

Matrikel v2.0.0

registreringsakt√łr

at

registreringsakt√łr

den akt√łr der har foretaget registreringen

§

registreringsaktoer

Matrikel v2.0.0

registreringTil

at

registrering til

tidspunktet hvor versionen af et forretningsobjekt enten er blevet erstattet af en nyere version eller er logisk slettet.

hvis feltet ikke er udfyldt med en tid, er versionen stadig gældende

§

registreringTil

Matrikel v2.0.0

registreringTil

at

registrering til

tidspunktet hvor versionen af et forretningsobjekt enten er blevet erstattet af en nyere version eller er logisk slettet.

hvis feltet ikke er udfyldt med en tid, er versionen stadig gældende, men kan repræsentere virkningshistorik, se virkningFra/virkningTil

§

registreringTil

Matrikel v2.0.0

rekvirentRef

at

rekvirentRef

den sagsansvarliges (ofte landinspekt√łrens) eget journalnummer for sagen

journalnummeret er kun unikt indenfor sagsansvarligs egen organisation

§

rekvirentRef

Matrikel v2.0.0

rids

at

rids

skitsering af en bygnings beliggenhed

§

rids

Matrikel v2.0.0

Sagskategori

en

Sagskategori

liste af sagskategorier en matrikulær sag kan have

Sagskategori

Matrikel v2.0.0

sagsoperation

at

sagsoperation

angiver hvilke typer af forandringer sagen indeholder

§

sagsoperation

Matrikel v2.0.0

SagsoperationType

da

Sagsoperation type

type med kode og betegnelse for en sagsoperation

SagsoperationType

Matrikel v2.0.0

Sagsstatus

en

Sagsstatus

liste af sagsstatus en matrikulær sag kan have

Sagsstatus

Matrikel v2.0.0

sagstitel

at

sagstitel

den repræsentative tekst, der beskriver sagen

§

sagstitel

Matrikel v2.0.0

samletAreal

at

samlet areal

angiver det aktuelle, samlede areal for ejerlejligheden i kvadratmeter

svarer til begrebet ‚ÄôTinglyst areal‚Äô. Opm√•lingen af arealet er foretaget af landinspekt√łr

§

samletAreal

Matrikel v2.0.0

SamletFastEjendom

kl

Samlet fast ejendom

en vedvarende forening af et eller flere jordstykker som tilsammen udg√łr √©n ejendom

begrebet er knyttet til arealer på jordoverfladen og er fysisk bestemt ved det eller de jordstykker, der indgår i den samlede faste ejendom (se definition af Jordstykke). Parcelhusgrunde vil normalt kun bestå af ét Jordstykke, hvorimod landbrugsejendomme ofte består af flere Jordstykker

SamletFastEjendom

Matrikel v2.0.0

sekundærForretningshændelse

at

sekundær forretningshændelse

de begivenheder i virkeligheden som udl√łste √¶ndringen i data

§

sekundaerForretningshaendelse

Matrikel v2.0.0

Skal f√łlge skel

ev

Skal f√łlge skel

angiver at temalinjen skal f√łlge skel

§

Skal foelge skel

Matrikel v2.0.0

Skal f√łlge skelbillede

ev

Skal f√łlge skelbillede

angiver at temalinjen skal f√łlge skelbilledet

§

Skal foelge skelbillede

Matrikel v2.0.0

Skal ikke f√łlge skelbillede

ev

Skal ikke f√łlge skelbillede

angiver at temalinjen ikke skal f√łlge skel eller skelbillede

§

Skal ikke foelge skelbillede

Matrikel v2.0.0

Skelpunkt

kl

Skelpunkt

et punkt, der angiver et matrikelskels start eller slut

Skelpunkt

Matrikel v2.0.0

skeltype

at

skeltype

klassifikation af skellet ud fra skelhierarki

afh√¶ngigt af hvilken type af arealer, der ligger p√• hver side af skellet, afg√łres det, hvilken skeltype der g√¶ldende. Eksempel: Hvis skellet gr√¶nser op mod en s√ł, vil det v√¶re en 's√łgr√¶nse' skeltype, selvom det ogs√• er et ejendomsskel

§

skeltype

Matrikel v2.0.0

Skeltype

en

Skeltype

liste af skeltyper for et matrikulært skel

Skeltype

Matrikel v2.0.0

Slettet

ev

Slettet

sagen er slettet f√łr dens indhold blev udstillet

§

Slettet

Matrikel v2.0.0

SNSJournalNummer

at

SNSJournalNummer

det af Naturstyrelsen angivne journalnummer på en stormfaldssag

§

SNSJournalNummer

Matrikel v2.0.0

Sogn

ev

Sogn

skelgrænse imellem 2 sogne

§

Sogn

Matrikel v2.0.0

Sogn + ejerlav

ev

Sogn + ejerlav

skelgrænse imellem 2 sogne og 2 ejerlav

§

Sogn + ejerlav

Matrikel v2.0.0

Sognegrænse

ev

Sognegrænse

sag vedr. registrering af sognegrænse

§

Sognegraense

Matrikel v2.0.0

sognekode

at

sognekode

den 4-cifrede CPR-kode tilh√łrende sognet

§

sognekode

Matrikel v2.0.0

sognenavn

at

sognenavn

navnet tilh√łrende sognet

§

sognenavn

Matrikel v2.0.0

status

at

status

angivelse af hvor et forretningsobjekt er i sin livscyklus

§

status

Matrikel v2.0.0

status

at

status

angivelse af hvor sagen er i sin livscyklus

§

status

Matrikel v2.0.0

Stedfæstet ved udtræk

ev

Stedfæstet ved udtræk

sagen er hos indberetter, som har tilknyttet ejendomme til sagen, men endnu ikke angivet forandringer

§

Stedfaestet ved udtraek

Matrikel v2.0.0

Sti

ev

Sti

angiver om vejtypen er sti

§

Sti

Matrikel v2.0.0

stormfald

at

stormfald

registrering af, om der for jordstykket er udbetalt tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er v√¶ltet som f√łlge af storme.

§

stormfald

Matrikel v2.0.0

Stormfald

da

Stormfald

registrering af udbetalt tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er v√¶ltet som f√łlge af storme.

Stormfald

Matrikel v2.0.0

Stormfald

ev

Stormfald

sag vedr. stormfaldsnotering

§

Stormfald

Matrikel v2.0.0

Strand

ev

Strand

angiver at arealtypen er strand

§

Strand

Matrikel v2.0.0

strandbeskyttelse

at

strandbeskyttelse

registrering af, om der på jordstykket er strandbeskyttelse jf. Naturbeskyttelsesloven

§

strandbeskyttelse

Matrikel v2.0.0

Strandbeskyttelse

da

Strandbeskyttelse

registrering af strandbeskyttelse

Strandbeskyttelse

Matrikel v2.0.0

Strandbeskyttelse

ev

Strandbeskyttelse

sag vedr. registrering af strandbeskyttelse

§

Strandbeskyttelse

Matrikel v2.0.0

Strandbeskyttelse

ev

Strandbeskyttelse

strandbeskyttelsesgrænse

§

Strandbeskyttelse

Matrikel v2.0.0

S√łgr√¶nse

ev

S√łgr√¶nse

gr√¶nse af typen ‚ÄĚGr√¶nse mod s√ł‚ÄĚ

§

Soegraense

Matrikel v2.0.0

temaFladeID

at

temaFladeID

unik identifikation af temafladen

§

temaFladeID

Matrikel v2.0.0

Temalinje

kl

Temalinje

linje til registrering af afgrænsning for strandbeskyttelse, klitfredning, fredskov

en temalinje kan skære flere jordstykker

Temalinje

Matrikel v2.0.0

tematype

at

tematype

typen af tema der er registreret på det pågældende jordstykke

§

tematype

Matrikel v2.0.0

tematype

at

tematype

typen af temalinje der er registreret på det pågældende jordstykke

§

tematype

Matrikel v2.0.0

Tematype

en

Tematype

liste af tematyper for en temalinje

Tematype

Matrikel v2.0.0

Tilbagef√łrselssag

ev

Tilbagef√łrselssag

sag som gennemf√łres med henblik p√• at tilbagef√łre tidligere udf√łrte forandringer

§

Tilbagefoerselssag

Matrikel v2.0.0

tilskudstype

at

tilskudstype

typen af tilskud det registrerede stormfald er omfattet af

§

tilskudstype

Matrikel v2.0.0

Tilskudstype

en

Tilskudstype

liste af tilskudstyper for en stormfaldsregistrering

Tilskudstype

Matrikel v2.0.0

transformationsId

at

transformationsId

transformationsID er en fortl√łbende nummerering af transformationerne inden for det enkelte ejerlav

§

transformationsId

Matrikel v2.0.0

transformationsId

at

transformationsId

transformationsID er en fortl√łbende nummerering af transformationerne inden for det enkelte ejerlav

transformationsID skal anvendes i forbindelse med den efterf√łlgende vedligeholdelse (ajourf√łring) af matrikelkortet, hvor det er vigtigt at kunne udskille elementer fra den enkelte transformation

§

transformationsId

Matrikel v2.0.0

Udgår

ev

Udgår

forretningsobjektet vil udgå af Matriklen, når sagen registreres endeligt

§

Udgaar

Matrikel v2.0.0

udskiltVej

at

udskilt vej

angiver, om der er tale om en udskilt, offentlig vej med selvstændigt matrikelnummer

juridisk set er udskilt vej ikke at betragte som særskilt fast ejendom i form af en samlet fast ejendom/bestemt fast ejendom

§

udskiltVej

Matrikel v2.0.0

Ukendt

ev

Ukendt

angiver at omfanget af registreringen på jordstykket er ukendt

§

Ukendt

Matrikel v2.0.0

Ukendt

ev

Ukendt

vandareal er ikke oplyst

§

Ukendt

Matrikel v2.0.0

Ukendt

ev

Ukendt

angiver om vejtypen er ukendt

§

Ukendt

Matrikel v2.0.0

Ukendt - UK

ev

Ukendt - UK

angiver at indlægningstypen er ukendt

§

Ukendt - UK

Matrikel v2.0.0

Ukendt - UK

ev

Ukendt - UK

beskriver oprindelsen for data er ukendt

§

Ukendt - UK

Matrikel v2.0.0

Ukendt vejareal

ev

Ukendt vejareal

det er ukendt, om der findes vej på jordstykket

§

Ukendt vejareal

Matrikel v2.0.0

vandarealinkludering

at

vandarealinkludering

angivelse af om et eventuelt vandareal indenfor jordstykket indgår i det registrerede areal for jordstykket.

§

vandarealinkludering

Matrikel v2.0.0

Vandarealinkludering

en

Vandarealinkludering

liste af beregningstyper i forhold til om det registrerede areal for jordstykket er inklusiv eller eksklusiv vandareal

Vandarealinkludering

Matrikel v2.0.0

vejareal

at

vejareal

det i matriklen registrerede areal for en ikke udskilt vej på jordstykket

angivet som heltal i kvadratmeter

§

vejareal

Matrikel v2.0.0

Vejareal beregnet

ev

Vejareal beregnet

vejareal på jordstykket er beregnet (og kan være 0)

§

Vejareal beregnet

Matrikel v2.0.0

Vejareal ej beregnet

ev

Vejareal ej beregnet

der er konstateret vej på jordstykket, men areal er ikke beregnet

§

Vejareal ej beregnet

Matrikel v2.0.0

vejarealberegningsstatus

at

vejarealberegningsstatus

angiver hvorvidt et eventuelt vejareal på jordstykket er beregnet

§

vejarealberegningsstatus

Matrikel v2.0.0

Vejarealberegningsstatus

en

Vejarealberegningsstatus

liste af beregningstyper for et vejareal på et jordstykke

Vejarealberegningsstatus

Matrikel v2.0.0

vejbredde

at

vejbredde

vejens bredde

angivet i meter med to decimaler

§

vejbredde

Matrikel v2.0.0

VejogGade

ev

VejogGade

skel af typen ‚ÄĚSkel for udskilt vej og gadejord‚ÄĚ

§

VejogGade

Matrikel v2.0.0

vejtype

at

vejtype

angiver typen af vej ud fra dens oprindelse

§

vejtype

Matrikel v2.0.0

Vejtype

en

Vejtype

liste af vejtyper for en optaget vej

Vejtype

Matrikel v2.0.0

virkningFra

at

virkning fra

tidspunktet hvorfra forretningsobjektet har virkning

anvendes til at angive starten på en forretningsmæssig gyldighedsperiode for en given version af et forretningsobjekt

§

virkningFra

Matrikel v2.0.0

virkningsakt√łr

at

virkningsakt√łr

den akt√łr der har afstedkommet forvaltningsobjektets virkning

§

virkningsaktoer

Matrikel v2.0.0

virkningsakt√łr

at

virkningsakt√łr

den akt√łr der har afstedkommet forretningsobjektets virkning

§

virkningsaktoer

Matrikel v2.0.0

virkningTil

at

virkning til

tidspunktet hvor forvaltningsobjektets virkning oph√łrer

§

virkningTil

Matrikel v2.0.0

virkningTil

at

virkning til

tidspunktet hvor forretningsobjektets virkning oph√łrer

anvendes til at angive slutningen på en gyldighedsperiode for en given version af et forretningsobjekt.

§

virkningTil

Matrikel v2.0.0

Ændring

ev

Ændring

forretningsobjektet vil blive ændret i Matriklen, når sagen registreres endeligt

§

Aendring