: Public <<DKDomænemodel>> Package
Created: 04-06-2019 17:44:39
Modified: 10-10-2022 14:06:16
Project:
Advanced:
Tag Value
forvaltingsopgave 34.10.25.05
Details:
Description: Angivelse af den forvaltingsopgave, hvis data modelleres - reference til FORM
modeldomæne CVR
Details:
Description: Angivelse af navnet på det forretnings- eller dataområde, som modelleres.
For eksempel Adresse, Person, Bygning
registermyndighed Erhvervsstyrelsen
Details:
Description: Angivelse af den myndighed, som har ansvar for det modellerede register - reference til myndighedsregisteret
status Udvikling
Details:
Values: Udvikling,Kandidat,Godkendt
Default: Udvikling
version 2.1
Details:
Description: Domænemodellens version - typisk af formen x.x
Object Type Connection Direction Notes
«DKDomænemodel» Person Package Usage To  
«DKDomænemodel» Skatteforvaltningens Virksomhedsregister Package Usage From  
«DKDomænemodel» Danmarks adresser Package Usage To  
«DKDomænemodel» Ejerfortegnelsen Package Usage From