: Public <<DKDomænemodel>> Package
Created: 11-09-2015 11:41:12
Modified: 20-11-2017 15:17:46
Project:
Advanced:
Ved designet af BBR 2.0 var det en forudsætning, at der skal være stor genkendelighed mellem dataindhold og struktur af det oprindelige BBR version 1.7 og opbygningen af det nye BBR 2.0 og BBR 1.8. <br/><br/>Eksempelvis er navnene på attributterne inspireret fra BBR 1.7 (for eksempel byg042ArealIndbyggetGarage). Det ses at typen af BBR objekt (byg) indgår i navnet ligesom BBR's oprindelige feltnummer (042). Som følge heraf er nummerserien ikke i sekvens.<br/><br/>I BBR 2.0 og BBR 1.8 er der implementeret en regelmotor til håndtering af de ca. 750 forretningsregler, der findes, og som bl.a. regulerer hvilke attributter der skal eksistere i hvilke sammenhænge. På grund af denne kompleksitet kan der ikke påføres kardinaliteter på de enkelte attributter. <br/>
Tag Value
forvaltingsopgave 54.15.05.05
Details:
Description: Angivelse af den forvaltingsopgave, hvis data modelleres - reference til FORM
modeldomæne Bygnings- og Boligregisteret, BBR
Details:
Description: Angivelse af navnet på det forretnings- eller dataområde, som modelleres.
For eksempel Adresse, Person, Bygning
registermyndighed Skatteforvaltningen
Details:
Description: Angivelse af den myndighed, som har ansvar for det modellerede register - reference til myndighedsregisteret
status Godkendt
Details:
Values: Udvikling,Kandidat,Godkendt
Default: Udvikling
version 2.4.0
Details:
Description: Domænemodellens version - typisk af formen x.x
Object Type Connection Direction Notes
Grunddata typer Package Usage To  
«DKDomænemodel» Danmarks adresser Package Usage From  
«DKDomænemodel» Matrikel Package Usage To  
«DKDomænemodel» GeoDanmark_6.0 Package Usage From  
«DKDomænemodel» Danmarks adresser Package Usage To