: Public <<DKDomænemodel>> Package
Created: 12-06-2015 10:41:45
Modified: 10-09-2022 06:25:56
Project:
Advanced:
Tag Value
forvaltingsopgave 54.15,05
Details:
Description: Angivelse af den forvaltingsopgave, hvis data modelleres - reference til FORM
modeldomæne Ejgendomsbeliggenhed
Details:
Description: Angivelse af navnet på det forretnings- eller dataområde, som modelleres.
For eksempel Adresse, Person, Bygning
registermyndighed Geodatastyrelsen
Details:
Description: Angivelse af den myndighed, som har ansvar for det modellerede register - reference til myndighedsregisteret
status Godkendt
Details:
Values: Udvikling,Kandidat,Godkendt
Default: Udvikling
version 1.3.0
Details:
Description: Domænemodellens version - typisk af formen x.x
Object Type Connection Direction Notes
«DKDomænemodel» Danmarks adresser Package Usage To  
«DKDomænemodel» Matrikel Package Usage To  
ISO 19103 Edition 1 Package Usage To  
Grunddata typer Package Usage To