: Public <<DKDomænemodel>> Package
Created: 08-04-2019 10:28:09
Modified: 07-01-2022 13:30:56
Project:
Advanced:
Informationsmodellen beskriver en del af de informationer om danske virksomheder, der er indeholdt i Skatteforvaltningens Virksomhedsregister.<br/><br/>Informationerne supplerer de informationer der udstilles af det Centrale Virksomhedsregister. <br/><br/>Skatteforvaltningens Virksomhedsregister supplerer det Centrale Virksomhedsregister ved at udstille informationer om de virksomheder der ikke er registreret i det Centrale Virksomhedsregister. Det kan være udenlandske virksomheder eller virksomheder, der af andre grunde ikke er registreret der.<br/><br/>Derudover beskrives informationer som er specifikke for Skatteforvaltningens Virksomhedsregister, herunder blandt andet SE numre, som er det nummer virksomhederne registreres med i Skatteforvaltningen. <br/><br/>Alle informationerne om virksomhederne fra Skatteforvaltningens Virksomhedsegister udstilles til anvenderne af den fællesoffentlige datafordeler. <br/>
Tag Value
forvaltingsopgave 30.06.15
Details:
Description: Angivelse af den forvaltingsopgave, hvis data modelleres - reference til FORM
modeldomæne Virksomhed (Skatteforvaltningen)
Details:
Description: Angivelse af navnet på det forretnings- eller dataområde, som modelleres.
For eksempel Adresse, Person, Bygning
registermyndighed Skatteforvaltningen
Details:
Description: Angivelse af den myndighed, som har ansvar for det modellerede register - reference til myndighedsregisteret
status Godkendt
Details:
Values: Udvikling,Kandidat,Godkendt
Default: Udvikling
version 1.0.0
Details:
Description: Domænemodellens version - typisk af formen x.x
Object Type Connection Direction Notes
Grunddata typer Package Dependency To  
«DKDomænemodel» Danmarks adresser Package Usage To  
«DKDomænemodel» CentraleVirksomhedsregister Package Usage To