: Public <<DKDomænemodel>> Package
Created: 09-06-2015 15:10:30
Modified: 10-10-2022 10:54:47
Project:
Advanced:
Tag Value
modeldomæne Personregistrering
Details:
Description: Angivelse af navnet på det forretnings- eller dataområde, som modelleres.
For eksempel Adresse, Person, Bygning
registermyndighed CPR
Details:
Description: Angivelse af den myndighed, som har ansvar for det modellerede register - reference til myndighedsregisteret
status Godkendt
Details:
Values: Udvikling,Kandidat,Godkendt
Default: Udvikling
version 1.2.0
Details:
Description: Domænemodellens version - typisk af formen x.x
Object Type Connection Direction Notes
«DKDomænemodel» Ejerfortegnelsen Package Usage From  
«DKDomænemodel» CentraleVirksomhedsregister Package Usage From  
«DKDomænemodel» Danmarks adresser Package Usage To