: Public <<DKDomænemodel>> Package
Created: 23-04-2013 10:57:28
Modified: 10-10-2022 15:11:32
Project:
Advanced:
Tag Value
forvaltingsopgave 52.20.10.15
Details:
Description: Angivelse af den forvaltingsopgave, hvis data modelleres - reference til FORM
modeldomæne Administrative Geografiske Inddelinger
Details:
Description: Angivelse af navnet på det forretnings- eller dataområde, som modelleres.
For eksempel Adresse, Person, Bygning
registermyndighed Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Details:
Description: Angivelse af den myndighed, som har ansvar for det modellerede register - reference til myndighedsregisteret
status Godkendt
Details:
Values: Udvikling,Kandidat,Godkendt
Default: Udvikling
version 1.0.1
Details:
Description: Domænemodellens version - typisk af formen x.x
Object Type Connection Direction Notes
ISO 19103 Edition 1 Package Usage To  
ISO 3166 Country Codes Package Usage To  
ISO 19107 Edition 1 Package Usage To  
Grunddata Package Usage To  
«DKDomænemodel» Danmarks adresser Package Usage To  
Grunddata typer Package Usage To  
«DKDomænemodel» Danmarks adresser Package Usage From